سازه اسپیس فریم نمایشگاهی

اسپیس سازه‌ایست جهت ساخت و ساز های موقت با قابلیت نصب سریع و باز کردن سریعتر. اسپیس فریم قابلیت این را فراهم نموده که جایگزین داربست باشد. اسپیس فریم بر خلاف داربست دارای ظاهری زیبا بوده با امکان استفاده از اسپیس فریم در نمایشگاهها,همایشها, تبلیغات محیطی و به نحوی اسپیس فریم نوآوری را در سازههای پیش ساخته دارا می‌باشد.

همیشه در بین سازه های پیش ساخته کمبود ساز های شکیل حس میشد که اسپیس فریم توانست جایگزینی شایسته برای داربست گردد . اسپیس فریم یا همان داربست جدید سبکی تازه را در ایجاد محیط های نمایشگاهی اعمال نموده است.