ایستگاه صلواتی اسپیس فریم با ویژگی های منحصربه فرد؛ بهترین جایگزین برای ایستگاه های صلواتی داربستی!

ایستگاه صلواتی اسپیس فریم ایستگاه های صلواتی، چادرها و غرفه هایی هستند که به صورت موقت در اماکن مختلف از جمله پیاده­روها جهت مراسم مذهبی گوناگون و هیئت ها مورد استفاده قرار می گیرند. در گذشته برای ساخت این سازه ها از داربست های سنگین و گاها غیرایمن استفاده می شد. این نمونه های قدیمی …

ایستگاه صلواتی اسپیس فریم با ویژگی های منحصربه فرد؛ بهترین جایگزین برای ایستگاه های صلواتی داربستی! ادامه »