قیمت اسپیس بستکی به عواملی مختلفی دخیل است و یکی از آن موارد ؛ مواد اوایه ، متراژ ، قیمت آهن ، قیمت مواد آبکاری و…. نوسانات بسیاری در قیمت نهایی اسپیس فریم می باشد.

با متریال 16*1 – مسوار 5 – جوش co2 – آبکاری گالوانیزه

ردیفنوع اسپیس فریممتریالمدلقیمت اسپیس فریم
1قیمت اسپیس فریم معمولی طرح zلوله ۱۶*۱ مسوار ۵zقیمت ۳۲۰۰۰ تومان
2قیمت اسپیس فریم معمولی طرح زیگزاللوله ۱۶*۱ مسوار ۵zikقیمت ۳۲۰۰۰ تومان
3قیمت اسپیس فریم پر رکابلوله ۱۶*۱ مسوار ۵zpقیمت ۳۴۰۰۰ تومان
4قیمت اسپیس فریم لوله ای     لوله ۱۶*۱ خاموت ۱۶*۹۰Lقیمت ۳۶۰۰۰ تومان
5قیمت اسپیس فریم کرو         لوله ۱۶*۱ مسوار ۵Lقیمت ۳۸۰۰۰ تومان
6قیمت اسپیس فریم ۳۰*۳۰

فریم آبکاری طرح z

سازه‌های زیر یک متر بر حسب تعداد محاسبه می‌گردد.

15سانتی30 سانتی50 سانتی60 سانتی66 سانتی70 سانتی
17.000 تومان19.000 تومان31.000 تومان33.000 تومان34.000 تومان35.000 تومان
[تعداد: 8    میانگین: 5/5]