مهندسی مکانیک

در شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا کلیه فعالیت های مربوط به حفاری و استخراج نفت و گاز از مخزن تا سطح زمین که شامل مهندسی مخازن.

ساخت و ساز صنعتی

فعالیت های عمرانی از جمله ساخت موقعیت های حفاری ، جاده های دسترسی آنها و جاده های اصلی ارتباطی در طول و عرض میدان میباشد

نفت و گاز

پروژه های مرتبط با صنعت پتروشیمی به طور مثال پروژه های انیدرید مالئیک

ساخت خودرو

کلیه فعالیت های مربوط به احداث تاسیسات و تسهیلات سطح الارضی از دهانه چاه تا واحد های بهره برداری که شامل تسهیلات سر چاهی ، خطوط

ساخت پل

شامل مهندسی و خرید کالای پروژه در بخش های بالادستی و پایین دستی و همچنین اطمینان از کیفیت مناسب کالا های خریداری شده از منابع داخلی .

مواد الکترونیکی

شامل قرار داده های منعقده با شرکت های داخلی و خارجی جهت انجام پروژه در بخش های بالادستی و پایین دستی در ساخت ساز است.